top of page

OFİS

Pratikiz Mimarlık; günümüz insanının kendi otantik yapısına uyumlu çevre, mekan ve eşya arayışı içinde olduğunun bilincindedir.
 
Pratikiz Mimarlık; yaratıcı, organizasyonel ve operasyonel yetenekli mimarlardan oluşan çekirdek kadrosunun etrafında bulundurduğu benzersiz bir uzman topluluğuyla işverenlerimizi, yapı, mekan ve eşya tasarımınından uygulamanın sonlanmasına kadarki süreçte ihtiyaç duyacakları özel isteklerine çözüm üretmek üzere bir araya getirmektedir.

Konuttan ticari yapılara uzanan projelerimizde, karşılaştığımız karmaşık sorunları işverenlerimizle uyum içinde, kendi bağlamında özgün yapı ve mekanlar tasarlamaktayız. Her projenin özel olduğunun bilinciyle, yeni mekanların insanlarla bağ kurmasını, bütünleşmesini önemsemekteyiz.

Tasarıma Bakışımız

PRATIKIZ Mimarlık; tasarım ve ürünlerinin, kullanım ve işlev yönünden PRATİK, insan ve çevresine anlam katan bir çİZgiyle değer kazanmasını arzulamaktadır. Pratikiz Mimarlık, tasarım ve üretim sürecinde güç ve esini doğa, akıl ve insancıl olmaktan alır. Doğa Pratiktir! Bir tasarımı veya ürünü üretirken (doğa veya insan) en az gücü harcamak, En yalın biçimi bulmak, En az malzeme ve doğal kaynak kullanmak, doğa dostu geri dönüşebilir malzeme seçmek Çevresiyle, kendi içinde ve insanla uyumlu olmasını sağlamak, Esnek ve değişebilir tasarım ve kullanım olanakları sunmak amacımızdır.

Ne? Nasıl? Neler?

1

Ne ?

Mimar ve uygulama deneyimimizle, bir projenin olumlu ve olumsuz yönlerini gösterecek, fizibilitesini çıkaracak ve gayrimenkulün değerine katkı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Projenin ihtiyaç programını çıkarabilir ve yatırımcının önerdiği arsaya ön proje hazırlayarak, düşüncesini doğrulamasına yardımcı oluruz. Ayrıca projenin gerçekleştirilmesi için en ekonomik yapım yöntemi seçeneklerini sunmaktayız. 

2

Nasıl ?

Çalışma sürecimiz işverenimizle bir araya gelerek yaptığımız görüşmelerle başlamaktayız. Bu görüşmelerde; talep, istek ve bütçe konusunda projenin ana çerçevesini oluşturmaktayız. Bu verileri proje ekibimizle paylaşmakta ve beraberce ön projeyi hazırlamaktayız. Daha sonra sizlerle karşılıklı görüşmelerle proje süreci devam etmektedir. Tasarımımız istediğimiz noktaya geldiğinde kesin maliyet ve uygulama konularını konuşmaktayız.

3

Neler ?

PROJE

Mimari Tasarım
Rölöve- Restorasyon
İç Mekan Tasarım
Mobilya Tasarım

 

UYGULAMA
İnşaat

Tadilat/ Renovasyon

Merdiven

Mobilya

 

HİZMET

Şantiye Denetim

İmalat Denetim

Satın Alma
Malzeme Seçimi
Danışmanlık

Mütalaa/ Görüş/ Rapor

İhracat

aydin ucar

CEO- CC0- Pratikiz Mimarlık 
Y. Mimar (Restorasyon-2000)
Öğretim Görevlisi (Akdeniz Üni.- 1999- devam ediyor)
e- posta: aydin@pratikiz.com

Bize Katkı Verenler

1 / Tasarım

Beyza Yavuz- Mimar

Bersa Sarıkız- Mimar

Beyza Sarıkçıoğlu- İçmimar

Merve Yerliyurt- Mimar

Aslıhan Eskin- İçmimar

Oya Kök- İçmimar

Ceren Altun- İçmimar

Tuğçe Dağ- İçmimar

Çiğdem Çiçek- İçmimar

2 / Uygulama

Orhan Bacak- Saha Yöneticisi

Durmuş Dalaman- Mobilya

Aşkın Ardıç- Mobilya

Serdar Akbayrak- CNC

3 / Tedarikçi

Çandırlıoğlu- MDF

DEMOB- Hırdavat

Pratik Alüminyum- Alüminyum

Savran Çelik- Çelik İşleri

bottom of page